Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Zespół

Kancelarię ARKANA reprezentują eksperci z różnych dziedzin prawa, których wiedza i doświadczenie gwarantuje przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie biznesowo-prawne.

Nasi prawnicy i radcowie prawni zapewniają pomoc zarówno na każdym etapie istnienia i działalności spółek i przedsiębiorstw.

Joanna Buszkiewicz

Ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego, restrukturyzacyjnego i europejskiego, radca prawny. Założycielka Kancelarii Prawnej ARKANA.

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów z prawa angielskiego i Unii Europejskiej w Cambridge University poświadczonych certyfikatem Certificate of English and European Union Law.

Posiada prawie dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Sprawowała funkcję Kierownika Działu Prawnego w jednym z największych przedsiębiorstw przemysłu drzewnego w Polsce oraz w Zakładach Produkcji Cukierniczej, gdzie prowadziła pełną obsługę prawno-biznesową firmy. Praktykę zawodową wzbogaciła także w Izbie Celnej w Gdyni, w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie oraz podczas pracy dla renomowanych Kancelarii Prawniczych.

Przeprowadza obsługę prawną przedsiębiorstw, restrukturyzacje przedsiębiorstw, przekształcenia spółek, postępowania upadłościowe i sanacyjne, prawne due diligence dotyczące przedsiębiorstw jak i nieruchomości.

Biegle włada językiem angielskim. Posługuje się również językiem niemieckim.

W wolnym czasie oddaje się pasji muzyki. A hobby to numizmatyka oraz zgłębianie historii i ciekawostek związanych z historią Gdyni.

Tomasz Lewandowicz

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego i handlowego. Radca Prawny w Kancelarii Prawnej ARKANA, z którą współpracuje od 2010 roku.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.

Chętnie podejmuje sprawy o skomplikowanym stanie prawnym. Specjalizuje się szczególnie w zagadnieniach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu, likwidacjach spółek, due diligence oraz w sprawach z czynnikiem międzynarodowym.

Posiada doświadczenie w zakresie praw pacjenta oraz osób niepełnosprawnych - jako członek oraz przewodniczący składów orzekających w Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie bierze udział w rozstrzyganiu spraw dotyczących błędów medycznych w szpitalach.

Aktywny społecznie – pełnił różne funkcje w organizacjach społecznych: stowarzyszeniach, fundacji, radzie rodziców. Prowadził działalność w branży e-commerce. Jest autorem gry planszowej Amber.

Zna język angielski na poziomie zaawansowane, co potwierdza Certificate in Advanced English (CAE).

 

Agnieszka Hervy

Ekspert z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, prawa pracy i prawa administracyjnego, radca prawny. Z Kancelarią Prawna ARKANA współpracuje od lutego 2010 roku. 

Absolwentka studiów wyższych na kierunku prawo jak i kierunku administracja na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw, w tym spółek z kapitałem zagranicznym. Świadczy profesjonalne doradztwo biznesowo-prawne: począwszy od doboru odpowiedniej formy działalności gospodarczej oraz jej rejestracji, poprzez tworzenie kontraktów i prowadzenie skutecznych negocjacji handlowych, pomoc prawną w dziedzinie prawa pracy, reprezentowanie w sporach sądowych, w tym z zakresu prawa pracy i postępowaniach administracyjnych, aż po doradztwo w zakresie modyfikacji lub zakończenia działalności – w drodze przekształceń spółek, jak i w ramach postępowania upadłościowego czy likwidacji przedsiębiorstwa.

Posiada również szerokie doświadczenie w zakresie tworzenia i przeprowadzania analiz umów z obszaru ochrony praw autorskich.

Przeprowadza prawne due diligence dotyczące przedsiębiorstw jak i nieruchomości.

Obok przedsiębiorstw, zajmuje się również bieżącą obsługą jednostek sektora finansów publicznych, w tym również w zakresie zamówień publicznych.

Posługuje się językiem angielskim.

W wolnym czasie ćwiczy jogę i zgłębia zainteresowania związane z kulturą latynoską.

Aneta Prosół

Specjalistka w zakresie prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego. Z Kancelarią Prawną ARKANA współpracuje od 2016 roku.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na specjalizacji cywilnoprawnej oraz dodatkowo własność intelektualna.

Pracę magisterską pisała z prawa handlowego i jako prawnik właśnie w tej dziedzinie pogłębia swoją specjalizację, ze szczególnym uwzględnieniem prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw (w tym spółek z kapitałem zagranicznym), jednostek sektora finansów publicznych oraz osób fizycznych. Specjalizuje się w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Ponadto do innych spraw, którymi się zajmuje, należą  m. in. postępowania z powództwa i egzekucyjne, postępowania nieprocesowe (takie jak sprawy rejestrowe, wieczystoksięgowe i inne), a także sprawy administracyjne i sądowoadministracyjne

Mówi biegle po angielsku oraz zna niemiecki w stopniu zaawansowanym.

Poza tym jej pasją jest muzyka i szeroko pojęta kultura – jest flecistką i pianistką oraz posiada średnie zawodowe wykształcenie muzyczne.

 

Michał Łub

Z Kancelarią Prawną ARKANA związany od 2019 roku.

Student czwartego roku prawa w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Pracę magisterską planuje napisać z zakresu prawa cywilnego.

Brał udział w przygotowaniu wniosków restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Zajmuje się obsługą spółek i osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie dochodzenia należności na drodze sądowej i później w postepowaniu egzekucyjnym.

Były prezes Studenckiej Poradni Prawnej WSAiB. W poradni prawnej pomagał klientom w oddziale poradni w Sądzie Rejonowym w Gdyni. Od 2015 radny dzielnicy Grabówek, a od 2019 wiceprzewodniczący zarządu rady dzielnicy.

Zna język angielski w stopniu zaawansowanym.

Arkana