Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

ARKANA i Organizacje

Dla ARKANY kluczowymi wartościami są: wymiana wiedzy, pomysłów, kontaktów oraz doświadczeń. Kancelaria realizuje te cele dzięki obecności na forach dla rozwoju międzynarodowych stosunków biznesowych.

ARKANA jest kancelarią otwartą na zagraniczną współpracę, dlatego stanowi część Norwesko-Polskiej Izby Gospodarczej (NPCC) oraz Polskiej Izby Handlowej w Australii (PCCA).

Norwesko-Polska Izba Handlowa (Norwegian-Polish Chamber of  CommerceNorsk-Polsk Handelskammer) to pozarządowa organizacja  non-profit, której najistotniejszym celem jest promowanie dwustronnej  współpracy między Polską oraz Norwegią, głównie w dziedzinie stosunków biznesowych i gospodarczych.

Więcej informacji na www.npcc.no.
 

Certyfikat członkostwa w NPCC

Arkana