Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Zwolnienie przed emeryturą

Pracuję w przedszkolu samorządowym na pół etatu i zostały mi 3 lata do emerytury. Niestety obecnie prowadzona jest redukcja i dowiedziałam się nieoficjalnie, że mam zostać zwolniona. Czy to zgodne z prawem? Dodam tylko, że w niepełnym wymiarze godzin pracuje jeszcze kilka innych, młodszych osób.

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwi mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Przepis ten wprowadza szczególną ochronę stosunku pracy przed wypowiedzeniem w przypadku pracowników w wieku przedemerytalnym oznacza to, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w przypadku jeżeli w ciągu 3 lat nabędzie Pani prawo do emerytury.

Należy jednak zauważyć, iż ochrona, którą przewiduje powyższy przepis jest wyłączona w przypadku, gdy:

• pracownik uzyskał prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
• ogłoszono upadłość lub likwidację pracodawcy.

Dodatkowo umowa o pracę może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, czy też w trybie rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (potocznie zwanego zwolnieniem dyscyplinarnym).

Warto podkreślić, iż pracownicy w wieku przedemerytalnym objęci są też ochroną w przypadku tzw. zwolnień grupowych. Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników względem pracowników wskazanych w art. 39 k.p. można dokonać jedynie wypowiedzenia zmieniającego. Dodatkowo, w takim przypadku, pracodawca musi kontrolować, czy na skutek zastosowania wypowiedzenia zmieniającego pracownik nie otrzymuje niższego wynagrodzenia. W razie zaistnienia takiej sytuacji przysługuje mu dodatek wyrównawczy za okres, który obejmuje szczególna ochrona stosunku pracy.

Marcin Kamiński                                                                                                                                                              Kancelaria Prawna ARKANA

ARKANA

 Artykuł dostępny w dziale Media o nas

Arkana