Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

"Zostałam zwolniona, gdy zachorowałam na raka"

Zostałam zatrudniona na zastępstwo w lutym 2012 roku. Pół roku później zachorowałam na nowotwór, jestem po operacji i przebywam na zwolnieniu lekarskim. Tymczasem mój pracodawca przysłał mi wypowiedzenie umowy z zachowaniem 3 dniowego wypowiedzenia z art 30 par 1 pkt 2 w związku z art 33. Czy to zgodne z prawem? Zwolnienie kończy mi się 4.02.2013 roku, a pracownik którego zastępowałam jeszcze nie wrócił do pracy.

Odpowiada Agnieszka Hervy, Kancelaria Prawna ARKANA

Wypowiedzenie umowy zostało dokonane z naruszeniem prawa. Zgodnie bowiem z art. 41 kodeksu pracy pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę za wypowiedzeniem w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, tj. także gdy przebywa on na zwolnieniu lekarskim.

W takich okolicznościach rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić jedynie bez zachowania okresu wypowiedzenia - jeżeli upłynął już okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 kodeksu pracy.

W związku z niewłaściwym zachowaniem pracodawcy, pracownikowi przysługuje prawo do wytoczenia powództwa przeciwko pracodawcy do sądu pracy, zgodnie z art. 44 kodeksu pracy.

Agnieszka Hervy                                                
Kancelaria Prawna ARKANA

 

Artykuł dostępny na praca.wp.pl

Arkana