Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Czy zgłaszając w KRS-ie zmianę adresu spółki trzeba przedstawić tytuł prawny do lokalu?

Każda zmiana adresu spółki wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Dokonując zgłoszenia zmiany adresu spółki nie trzeba jednak przedkładać sądowi dokumentu potwierdzającego uprawnienie spółki do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w którym znajduje się jej nowa siedziba.

Powyższy wniosek wynika z brzemienia z art. 19b ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Przepis ten nakłada bowiem obowiązek dołączania dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w której znajduje się siedziba spółki, jedynie w przypadku wniosku o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców. Brak jest natomiast przepisu, który nakładałby analogiczny obowiązek w przypadku kolejnych wpisów do rejestru. W powyższej sytuacji spółka dokonująca zmiany adresu swojej siedziby nie musi przedstawiać sądowi dokumentu potwierdzającego posiadanie, dzierżawienie, wynajmowanie czy też użyczanie przez nią nieruchomości lub lokalu, w którym znajduje się jej nowa siedziba.

Planując zmianę adresu siedziby spółki warto również zwrócić uwagę, czy przeprowadzka spółki nie spowoduje konieczności dokonania zmiany umowy spółki. Przeniesienie siedziby do innej miejscowości powoduje bowiem konieczność zmiany zapisów umowy spółki o siedzibie spółki. Jeżeli natomiast spółka przenosi się jedynie pod inny adres, w ramach ten samej miejscowości, wówczas zmiana umowy spółki nie jest wymagana.

 Tomasz Lewandowicz                                                                                                                                                 Kancelaria Prawna ARKANA

Artykuł dostępny na biznes.pl oraz w dziale Media o nas

Arkana