Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Urlop okolicznościowy na pogrzeb

Czy należy mi się 1 dzień wolnego na pogrzeb, jako żonie, w przypadku gdy zmarł opiekun prawny mojego męża (mama zmarła mężowi jak miał 8 lat, potem sądownie opiekę podjęła jego ciotka, ale go nie adoptowała) będę wdzięczna za odpowiedź.

W opisanej przez Panią sytuacji przepisy prawa nie przewidują zwolnienia od pracy. Zgodnie z § 15 p. 2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, jeden dzień wolnego przysługiwałby Pani w przypadku śmierci teściowej.

Gdyby ciotka adoptowała Pani męża byłaby uznana za Pani teściową i przysługiwałoby Pani zwolnienie z powodu jej śmierci, gdyż art. 121 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż przez przysposobienie powstaje między przysposabiającym i przysposobionym taki stosunek jak między rodzicami a dziećmi.

Natomiast nie ma przepisu, który uprawniałby do zwolnienia od pracy w sytuacji śmierci opiekuna prawnego małżonka. Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z art. 170 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdy Pani mąż osiągnął pełnoletniość stosunek opieki między nim a ciotką ustał z mocy prawa, a zatem nie łączył go z nią żaden stosunek prawny poza stosunkiem pokrewieństwa, a z tytułu śmierci krewnych małżonka, innych niż rodzice, również nie przysługuje zwolnienie od pracy.

Magdalena Aksamit                                                                                                                                                       Kancelaria Prawna ARKANA

ARKANA

Artykuł dostępny w dziale Media o nas

Arkana