Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Twoja spółka ma więcej niż 10 kodów PKD wpisanych w rejestrze przedsiębiorców KRS? Musisz to zmienić przy okazji pierwszego zgłoszenia do rejestru

Do maksymalnie 10 pozycji została zmniejszona ilość kodów PKD, jakie mogą być aktualnie ujawnione w rejestrze przedsiębiorców KRS – zgodnie z nowym brzmieniem art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółki, mające ujawnionych więcej  kodów określających przedmiot ich działalności, mają obowiązek złożyć stosowny wniosek, prowadzący do dostosowania opisu przedmiotu działalności do nowych wymogów. W związku ze zbliżającym się terminem zgłaszania do KRS informacji o składanych sprawozdaniach finansowych, wiele spółek właśnie wraz z tym zgłoszeniem będzie musiało złożyć stosowny wniosek do sądu rejestrowego. Jak zrobić to prawidłowo i nie dać się zaskoczyć zwrotem wniosku?

Kiedy i jak zgłosić wymaganą prawem zmianę w zakresie zmniejszenia ilości kodów PKD dot. przedmiotu działalności?

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 września 2014 roku o zmianie ustawy o KRS oraz zmianie niektórych innych ustaw, podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS mają obowiązek zgłosić ww. zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do nowej treści art. 40 pkt 1 przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy. Co istotne, jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, zgłoszenie nie wymaga zmiany tych dokumentów. Wystarczy wśród kodów PKD wybrać nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy (czyli np. 31.01.Z, 41.20.Z).

Zgłoszenie tej zmiany musi nastąpić na urzędowym formularzu KRS-ZM. Jeżeli zdecydujemy się pobrać wzór formularza z Internetu, należy zwrócić uwagę, by była to aktualnie obowiązująca wersja formularza. Wzór formularza KRS-ZM – wraz z kilkunastoma innymi formularzami – uległ bowiem zmianie z dniem 1 grudnia ubiegłego roku. W praktyce można się spotkać z dwoma metodami wypełnienia formularza prowadzącymi do zmniejszenia ilości pozycji PKD do dozwolonych 10. Pierwsza, to wykreślenie całości dotychczas ujawnionego przedmiotu działalności i wpisanie 10 wybranych pozycji, zaś druga, to wykreślenie części istniejących pozycji, w taki sposób, by w rejestrze pozostało ich łącznie 10. Należy przy tym pamiętać, że kod przedmiotu przeważającej działalności musi być kodem szczegółowym, na poziomie podklasy.

Czy taka zmiana prowadzi do ograniczenia zakresu przedmiotu działalności przedsiębiorcy?

Fakt zmniejszenia ilości pozycji kodów PKD ujawnianych w rejestrze przedsiębiorców KRS nie oznacza, że przedmiot działalności spółki zostanie zawężony. Ograniczenie ilości kodów PKD w Krajowym Rejestrze Sądowym ma jedynie cel porządkujący i prowadzi do ujednolicenia ujawnianych w rejestrze danych. Powszechną bowiem praktyką było wpisywanie do KRS co najmniej kilkudziesięciu kodów PKD, niekiedy nawet niemalże wszystkich przedmiotów działalności zawartych w Polskiej Klasyfikacji Działalności, co prowadziło do zbędnego zwiększenia treści rejestru.

aplikant radcowski Agnieszka Hervy
Kancelaria Prawna ARKANA

Artykuł dostępny na ksiegowosc.infor.pl

Arkana