Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Świadczenie przedemerytalne a zasiłek - czym to się różni?

Zasiłek przedemerytalny był regulowany w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, która to została uchylona ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w związku z powyższym obecnie zasiłki przedemerytalne nie są już przyznawane.

Obecnie miejsce zasiłku przedemerytalnego zajęło świadczenie przedemerytalne przyznawane na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych. Na gruncie powyższej ustawy, świadczenie to jest świadczeniem pieniężnym finansowanym ze środków Funduszu Pracy, przewidzianym dla pracowników w wieku zbliżonym do emerytalnego, którzy posiadają długi staż zawodowy wystarczający do nabycia emerytury, a którzy utracili źródło przychodu w związku ustaniem zatrudnienia lub stosunku służbowego wskutek przyczyn od nich niezależnych, nie osiągnęli natomiast wieku emerytalnego.

Marcin Kamiński                                                                                                                                                             Kancelaria Prawna ARKANA

 Artykuł dostępny w dziale Media o nas

Arkana