Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Przekształcenie spółki – NIP, REGON

Przekształcenie spółki prawa handlowego w inną spółkę prawa handlowego skutkuje wykreśleniem przekształcanej spółki w Krajowego Rejestru Sądowego (art. 552 k.s.h) oraz wpisaniem do rejestru spółki przekształconej – pod nowym numerem KRS. W sytuacji w której przekształcenie spółki powoduje zmianę numeru KRS, automatycznie nasuwa się pytanie, co z numerami NIP oraz REGON – czy one również ulegną zmianie?

NIP

Przekształcenie spółki prawa handlowego w inną spółkę prawa handlowego nie powoduje zmiany NIP. Powyższe wynika z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z dnia 13 października 1995 r. Zgodnie z treścią powyższego przepisu numer identyfikacji podatkowej nadany podatnikowi będącemu spółka handlową, w przypadku jej przekształcenia w inną spółkę handlową, przechodzi na następcę prawnego. Powyższe oznacza, iż po przekształceniu spółka będzie się posługiwała tym samym numerem NIP.

REGON

Przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową nie powoduje również zmiany numeru identyfikacyjnego REGON. Podstawą prawną jest w tym przypadku § 12 ust. 7 pkt 1 lit. b) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń z dnia 30 listopada 2015 r. Przepis powyższy stanowi, iż w przypadku przekształcenia spółki handlowej w inna spółkę handlową nowy numer identyfikacyjny REGON nie jest nadawany. Powyższe oznacza, iż po przekształceniu spółka będzie się posługiwała tym samym numerem REGON.

r.pr. Tomasz Lewandowicz,
Kancelaria Prawna ARKANA
stan prawny – grudzień 2021 roku

Arkana