Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Przedawnienie w eksporcie towarów - 4 lata

Windykacja należności z tytułu sprzedaży towaru za granicę nie należy do zadań prostych i szybkich. Z uwagi na bariery geograficzne, językowe oraz prawne egzekwowanie należności od zagranicznych kontrahentów może zająć znacznie więcej czasu niż dochodzenia należności od dłużników krajowych. W takiej sytuacji warto wiedzieć po jakim czasie prawo przewiduje przedawnienie roszczeń z tytułu międzynarodowej sprzedaży towarów.

W przypadku sprzedaży towarów z Polski za granicę okres przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu wynosi co do zasady cztery lata. Powyższe wynika z podpisanej przez Polskę Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r., nazywanej dalej Konwencją Nowojorską. Czteroletni okres przedawnienia oznacza, że jeżeli pozew o zapłatę zostanie skierowany do sądu przed upływem czterech lat, wówczas zagraniczny kontrahent nie będzie mógł skutecznie zgłosić zarzutu przedawnienia roszczenia, by w ten sposób zapobiec wydaniu wyroku nakazującego mu zapłatę za nabyte z Polski towary.

Czteroletni termin przedawnienia nie musi jednak obowiązywać w stosunku do wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez polskie podmioty z zagranicznymi kontrahentami. Po pierwsze, strony mogą w umowie zawrzeć postanowienie o wyłączeniu stosowania Konwencji Nowojorskiej. Jeżeli takie wyłączenie zostanie dokonane w sposób wyraźny, wówczas w stosunku do roszczenia wynikającego z zawartej umowy nie znajdzie zastosowania termin przedawnienia określony w Konwencji. W takiej sytuacji okres przedawnienia roszczeń polskich przedsiębiorców w stosunku do swoich zagranicznych kontrahentów z tytułu sprzedaży towarów wyniesie dwa lata.

Drugim czynnikiem mogącym wpłynąć na stosowanie Konwencji Nowojorskiej i wynikającego z niej czteroletniego okresu przedawnienia roszczeń jest dokonanie przez strony wyboru prawa znajdującego zastosowanie do umowy. Jeżeli strony zdecydują się poddać umowę prawu państwa, które nie jest stroną Konwencji Nowojorskiej, wówczas okres przedawnienia roszczeń będzie wynikał z przepisu prawa tego państwa. Jeżeli natomiast umowa zostanie poddana prawu polskiemu, wówczas Konwencja Nowojorska znajdzie zastosowanie, wobec czego okres przedawnienia wyniesie cztery lata.

Na koniec warto zaznaczyć, iż Konwencja Nowojorska znajduje zastosowanie jedynie do sprzedaży towarów, wobec czego przewidziane w niej okresy przedawnienia nie obejmują innych umów, np. umów o dzieło czy sprzedaży usług.                                                                

Tomasz Lewandowicz                                                                                                                                                    Kancelaria Prawna ARKANA

 

Artykuł dostępny na trojmiasto.pl oraz w dziale Media o nas

Arkana