Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Praca w sobotę, jakie mam prawa?

"Wiem, że za 8 godzinną pracę w dniu wolnym od pracy (sobota) z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy pracodawca ma obowiązek udzielić mi wolnego w tygodniu. I tak się dzieje. Chciałabym jednak wiedzieć, czy nie powinnam pracować krócej w sobotę, skoro przychodzę do pracy w swój dzień wolny"

Zgodnie z art. 1519 § 1 kodeksu pracy tylko niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy i praca w te dni jest dozwolona tylko w przypadkach określonych w ustawie. Natomiast w stosunku do soboty ustawodawca nie przewidział żadnych szczególnych uregulowań, dlatego jest ona dniem pracy takim jak każdy inny. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby rozkład czasu pracy ustalony był w ten sposób, że z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, dniami wolnymi pracownika jest niedziela i np. poniedziałek, a sobota jest dniem pracy.

 Jeśli jednak pracownik, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, pracuje od poniedziałku do piątku, a dodatkowo świadczy pracę w sobotę, która jest jego dniem wolnym, przysługuje mu w zamian, na podstawie art. 1513 k.p., inny dzień wolny od pracy. Musi być on udzielony do końca okresu rozliczeniowego w terminie uzgodnionym z pracownikiem.

Pracownik powinien otrzymać cały dzień wolny niezależnie od liczby godzin przepracowanych przez pracownika w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy.

Nie ma natomiast uregulowania, zgodnie z którym pracownik pracujący w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy miałby pracować w tym dniu krócej niż w jego "normalnym" dniu pracy.

Warto pamiętać, że pracodawca może zobowiązać pracownika do pracy w jego dniu wolnym od pracy – w tym przypadku do pracy w sobotę – tylko w przypadku zaistnienia przesłanek wymienionych w art. 151 § 1 k.p., tj. prowadzenie akcji ratowniczej, usuwanie awarii, szczególne potrzeby pracodawcy.

Magdalena Aksamit                                                                                                                                                         Kancelaria Prawna ARKANA

ARKANA

 Artykuł dostępny w dziale Media o nas

Arkana