Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Postępowanie restrukturyzacyjne szansą na przetrwanie koronawirusa

Aktualna epidemia koronawirusa ma wpływ na nasze życie i zdrowie ale jest także poważnym zagrożeniem dla gospodarki. Dla większości firm skrót COVID-19 będzie kojarzył się z utratą płynności finansowej czy nawet koniecznością zakończenia działalności. Przedsiębiorcy zagrożeni tymi skutkami powinni już wcześniej podjąć odpowiednie działania otwierając postępowanie restrukturyzacyjne.

Zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne celem postępowania restrukturyzacyjnego jest by niewypłacalna lub zagrożona niewypłacalnością firma uniknęła ogłoszenia upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami w ramach restrukturyzacji. Definicja „stanu niewypłacalności” zamieszczona została w ustawie Prawo upadłościowe. Zgodnie z nią, dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Do tej sytuacji trzeba podejść szczerze. Nie warto się oszukiwać i mówić sobie, że wszystko jest pod kontrolą, bo takie zachowanie może właśnie doprowadzić do upadłości.

Istota restrukturyzacji

W toku postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik (przedsiębiorstwo) zawiera ze swoimi wierzycielami układ, czyli najprościej mówiąc jest to ugoda, próba „dogadania się” między wierzycielami, a dłużnikiem. Restrukturyzowany przedsiębiorca proponuje swoim wierzycielom wywiązanie się z umów ale na pewnych zasadach. Najczęściej propozycje opierają się na rozłożeniu zadłużenia na raty, odstąpieniu od odsetek czy częściowym umorzeniu zobowiązań.

Restrukturyzowany przedsiębiorca zachowuje więc ciągłość działalności, a wierzyciele otrzymają swoje świadczenia.

Rodzaje i zalety postępowań

Postępowanie restrukturyzacyjne, zgodnie z ustawą, dzielimy na cztery formy. Są to:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

To, który z trybów wybierzemy zależy tak naprawdę od indywidualnej oceny możliwości dłużnika oraz jego problemów. Każde ze wskazanych form różni się od siebie ingerencją sądu czy szybkością postępowania.

Wspólną cechą i zaletą trzech rodzajów restrukturyzacji (oprócz postępowania o zatwierdzenie układu) jest wpływ na egzekucje. W zależności od wybranego trybu restrukturyzacji, postępowania egzekucyjne ulegają bądź mogą ulec zawieszeniu.

Ta możliwość zawieszenia egzekucji jest niezbędną by osiągnąć cel restrukturyzacji czyli uniknięcie ogłoszenia upadłości i uregulowanie swoich zobowiązań.

Podsumowanie

Samo otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jeszcze nie świadczy o sukcesie. Otwarcie restrukturyzacji jest początkiem pracy nad przywróceniem rentowności firmy. Czeka nas jeszcze zatwierdzenie układu przez wierzycieli i sąd.

Kancelaria Prawna ARKANA oferuje swoim klientom pomoc prawną w zakresie restrukturyzacji firm. Zespół naszych prawników pomoże w doborze odpowiedniego trybu restrukturyzacji oceniając indywidualne możliwości firmy, a następnie bezpiecznie i profesjonalnie  poprowadzi przez cały proces postępowania.

Asystent prawny Michał Łub

Kwiecień 2020

Kancelaria Prawna ARKANA


Arkana