Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

O czym powinien pamiętać przedsiębiorca zawierając umowę pożyczki z parabankiem

Obecnie w obrocie gospodarczym coraz silniejszą pozycje na ryku finansowym mają tzw. parabanki. Podmioty te prowadzą działalność gospodarczą polegającą na oferowaniu usług i produktów finansowych podobnych do usług bankowych. Jednakże fakt, iż działają bez odpowiedniej licencji i w obszarze nieobjętym nadzorem finansowym powoduje, iż należy ze szczególną ostrożnością podchodzić do usług przez nie świadczonych. Coraz bardziej popularne są pożyczki udzielane przez powyższe podmioty. W przypadku ich zawierania ostrożność powinni zachować przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy w takim przypadku są słabiej chronieni niż konsumenci.

             W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż pożyczka zawierana przez przedsiębiorcę z parabankiem nie będzie regulowana ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. W takim przypadku właściwe są przepisy art. 720- 724 Kodeksu cywilnego dotyczące umowy pożyczki, będące bardzo lakonicznymi regulacjami. Powoduje to, iż przedsiębiorca pozbawiony jest wielu przywilejów, z których może skorzystać konsument. Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na parabanki wiele obowiązków, w tym obowiązek informacyjny polegający na dokładnym i rzetelnym określeniu w umowie całkowitego kosztu kredytu w szczególności informacji o wszelkich odsetkach, opłatach i prowizjach. W związku z tym, że w przypadku gdy umowa taka zawierana jest przez przedsiębiorcę taki obowiązek nie powstaje, należy bardzo dokładnie przeanalizować treść umowy i dokładnie obliczyć wszelkie zawarte w niej koszty we własnym zakresie. Często mogą pojawiać się postanowienia nie do końca jasne, które potem mogą spowodować powstanie po naszej stronie zobowiązań, których w ogóle się nie spodziewaliśmy albo które nie wynikały jasno z umowy. Przykładem takiego działania może być opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pożyczkowego lub obowiązek ustanowienia zbyt wysokich zabezpieczeń.

             Może się zdarzyć, że jeszcze przed wypłaceniem pożyczki i podpisaniem umowy, pożyczkodawca będzie wymagał wpłacenia opłaty przygotowawczej czy to w formie umowy przedwstępnej czy już właściwej umowy pożyczki. Po jej wpłaceniu przez przedsiębiorcę może się okazać, iż wymagane jest ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń, które często są praktycznie niemożliwe do zrealizowania, a polegające przykładowo na poręczeniu wekslowym przez trzy osoby, które będą mogły udokumentować odpowiedni dochód. Tak wysoko ustanowione wymagania mogą spowodować, że zabezpieczenia nie zostaną zrealizowane, a przez to pożyczkodawca nie wypłaci pożyczki jednocześnie odmawiając zwrotu opłaty przygotowawczej. Późniejsze dochodzenie zwrotu takiej opłaty od parabanku na drodze postępowania sądowego będzie utrudnione ponieważ przepisy nie zabraniają stosowania takich opłat, a od przedsiębiorców ustawodawca w sposób szczególny wymaga profesjonalizmu i odpowiedzialności za podpisane umowy. W związku z powyższym już na etapie podpisywania różnego rodzaju umów przedwstępnych, a już w szczególności podczas podpisywania samej umowy pożyczki powinno się zwrócić uwagę na jej postanowienia i w przypadku jakichkolwiek niejasności lub ustanowieniu zbyt wysokich wymogów bądź kosztów odmówić jej podpisania.

             Istotnymi uprawnieniami, które przysługują konsumentowi na tle ustawy o kredycie konsumenckim, a które nie będą przysługiwały przedsiębiorcy jest prawo do odstąpienia od umowy pożyczki w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia, a także prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki wiążące się z proporcjonalnym zmniejszeniem jej kosztów. W przypadku przedsiębiorców aby móc skorzystać z powyższych przywilejów musi regulować je sama umowa. Jeżeli więc w treści umowy nie wynegocjujemy postanowienia, iż będziemy mogli od niej odstąpić w jakimś terminie lub ją wcześniej spłacić, to powyższe prawo nie będzie nam przysługiwało. Dlatego warto w treści zawieranej umowy starać się zawrzeć dodatkowe postanowienia, które będą chroniły nasze interesy, a które niestety z racji statusu przedsiębiorcy nie przysługują z mocy samej ustawy.

             Podsumowując, obecna sytuacja rynkowa często zmusza przedsiębiorców, szczególnie drobnych, do poszukiwania różnych źródeł finansowania. Rozwiązaniem w takim przypadku mogą być pożyczki oferowane przez parabanki, które często oferują korzystne produkty. Należy jednak starać się dodatkowo zabezpieczyć nasze interesy. W związku z powyższym, działając jako przedsiębiorca w sposób szczególny powinniśmy analizować przedstawioną nam umowę, przede wszystkim pod kątem kosztów z jakimi będzie się ona dla nas wiązała, a także czy nie wymaga od nas ustanowienia zbyt wysokich zabezpieczeń. Dodatkowo warto próbować negocjować warunki umowy tak aby jak najkorzystniej ukształtować nasze uprawnienia. Przede wszystkim należy jednak pamiętać o tym aby dokładnie obliczyć całkowity koszt pożyczki, a także by nie podpisywać umowy, która będzie dla nas niejasna.

Marcin Kamiński                                                                                                                                                             Kancelaria Prawna ARKANA

Artykuł dostępny w dziale Media o nas

Arkana