Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Kiedy pracownik musi pokryć koszty szkolenia?

Przed podjęciem pracy musiałem odbyć szkolenie, które uprawniało mnie do wykonywania zawodu. Po pół roku pracy postanowiłem zmienić zatrudnienie i złożyłem wypowiedzenie. Czy pracodawca ma prawo żądać ode mnie zwrotu kosztów za odbyty kurs?

Odpowiada Agnieszka Hervy, Kancelaria Prawna ARKANA

W takiej sytuacji prawo żądania przez pracodawcę zwrotu poniesionych kosztów uzależnione jest od istnienia stosownej umowy z pracownikiem. Pracodawca chcąc zabezpieczyć swoje przyszłe interesy powinien zawrzeć z pracownikiem umowę, na podstawie której zobowiąże pracownika do przepracowania określonego czasu po zakończeniu szkolenia, pod rygorem obowiązku zwrotu poniesionych kosztów. Jeżeli taka umowa nie została przez Pana zawarta, pracodawca nie może domagać się zwrotu kosztów odbytego kursu w ramach kształcenia pozaszkolnego.

Aktem prawnym regulującym powyższe zagadnienie jest rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. nr 103, poz. 472 ze zm.).

Agnieszka Hervy                                                                                                                                                              Kancelaria Prawna ARKANA

Arkana