Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Jeden dłużnik – Jeden komornik?

Dłużnicy w stosunku do których prowadzona jest egzekucja komornicza nieraz spotykają się z sytuacją, w której egzekucja przeciwko nim prowadzona jest równolegle przez kilku komorników działających na rzecz różnych wierzycieli.

Sytuacja taka nie jest wygodna dla dłużnika. Ewentualne porozumienie się z jednym z komorników co do sposobu dokonywania spłat nie stanowi bowiem żadnej przeszkody dla działań pozostałych komorników. Znajdujący się w takiej sytuacji dłużnicy nieraz więc zastanawiają się, czy nie byłoby dla nich korzystniej gdyby wszystkie egzekucje były prowadzone przez jedną kancelarię komorniczą. Niestety przepisy nie dają dłużnikowi prawa do wyboru komornika prowadzącego egzekucję, czy też prawa połączenia wszystkich spraw w jednej kancelarii komorniczej, gdyż prawo wybory komornika przysługuje wierzycielowi.

Nie oznacza to jednak, iż dłużnik pozbawiony jest jakichkolwiek możliwości na skumulowanie wszystkich spraw u jednego komornika. Zasadą postępowania egzekucyjnego jest bowiem, iż komornicy nie mogą jednocześnie prowadzić egzekucji z tego samego elementu majątku. Jeżeli zatem kilku komorników zajmie to samo prawo lub rzecz, wówczas na skutek zbiegu egzekucji dalsze prowadzenie postępowania powinno zostać przekazana jednemu z nich. Możliwe jest zatem złączenie wszelkich egzekucji u jednego komornika poprzez wskazanie wszystkim komornikom tego samego elementu majątku np. rachunku bankowego, wierzytelności, czy ruchomości. Jeżeli komornicy dokonają jego zajęcia, wówczas konsekwencją powyższego będzie konieczność przekazania wszystkich postępować jednemu komornikowi.

Zaznaczyć przy tym należy, iż powyższe zasady nie dotyczy egzekucji z nieruchomości, która zgodnie z art. 921 § 1 kodeksu postępowania cywilnego może być prowadzona wyłącznie przez komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Jeżeli zatem dłużnik posiada nieruchomości w okręgach różnych sądów, wówczas nie ma możliwości połączenia egzekucji z  tych nieruchomości u jednego komornika.

radca prawny Tomasz Lewandowicz
Kancelaria Prawna ARKANA

Artykuł dostępny na ksiegowosc.infor.pl

 

Arkana