Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Ile wolnego pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi na wykonanie badań okresowych?

Zgodnie z art. 229 par. 3 kodeksu pracy badania okresowe wykonuje się „w miarę możliwości” w godzinach pracy. W takim przypadku za czas spędzony na wykonywaniu badań pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.Niestety jednak przepis nie reguluje sytuacji, gdy pracownik – ze względu na brak możliwości wykonania badań w godzinach pracy – wykona je podczas swojego czasu wolnego.

Czy należy się więc pracownikowi rekompensata za to, że wykonał badania okresowe poza godzinami pracy? Niestety nie. W takich okolicznościach ustawodawca nie przewidział wynagrodzenia czy też dnia wolnego za okres badań.

W nauce prawa pracy istnieje odosobniony pogląd, że jeśli pracodawca nie ma możliwości zorganizowania badań w godzinach pracy, powinien wówczas przyznać pracownikowi czas wolny w wymiarze, w jakim przebywał on na tych badaniach. Pogląd ten nie znajduje jednak poparcia wśród innych autorów z zakresu prawa pracy, którzy uważają, iż pracownikowi w takiej sytuacji niestety nie należy się żadna rekompensata.

Możliwe jednak, że opisywaną przez Pana sytuację regulują przepisy wewnątrzzakładowe (np. regulamin pracy), które z góry określają, ile czasu wolnego należy się pracownikowi na wykonanie wspomnianych badań. W takim przypadku nawet, jeśli pracownik zmuszony będzie wykonać badania okresowe w dniu wolnym od pracy, to i tak zachowuje prawo do przyznanego mu w tym celu czasu wolnego.

Warto także pamiętać, że jeśli w celu wykonania badań okresowych czy kontrolnych pracownik musi dojechać do innej miejscowości, należy mu się zwrot kosztów dojazdu obliczonych według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

Agnieszka Hervy, Kancelaria Prawna ARKANA

Artykuł dostępny jest także w serwisie Praca. WP.PL.

Arkana