Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Ile mam urlopu pracując na pół etatu?

Jestem zatrudniona na pół etatu. Jest to moja pierwsza praca, więc przy pełnym etacie przysługiwałoby mi 20 dni urlopu. Ile zatem przysługuje mi pracując 4 godziny dziennie?

Zgodnie z art. 154 § 2 K.p. wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na część etatu należy ustalić proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy. W przypadku zatem zatrudnienia na pół etatu i stażu pracy niższego niż 10 lat, wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 10 dni. By prawidłowo udzielić urlopu gdy pracownik pracuje w wymiarze innym niż 8 godzin dziennie, urlop wypoczynkowy w dniach należy przeliczyć na godziny – 10 dni urlopu odpowiada bowiem 80 godzinom. Pracodawca powinien zatem udzielić Pani 80 godzin w urlopu, to jest przy wymiarze czasu pracy po 4 godziny dziennie, będzie to 20 dni wolnego. Należy pamiętać, że urlop powinien zostać udzielony w dni, które zgodnie z Pani rozkładem czasu pracy są Pani dniami pracy.

 Jako że jest to Pani pierwsza praca, warto dodać, że zgodnie z art. 153 § 1 K.p., pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego po przepracowaniu roku.

Agnieszka Hervy                                                                                                                                                             Kancelaria Prawna ARKANA

ARKANA

 

Arkana