Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Działalność gospodarcza w miejscu zamieszkania

Jakie warunki trzeba spełniać by móc prowadzić działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu?

Odpowiada Tomasz Lewandowicz, Kancelaria Prawna ARKANA

Przepisy prawne regulujące prowadzenie działalności gospodarczej nie określają specjalnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu. Oznacza to zatem, że w przypadku większości rodzajów działalności gospodarczej możliwe jest wykonywanie jej w mieszkaniu. W przypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczej istnieją jednak przepisy szczegółowe określające konkretne warunki, które powinno spełniać miejsce prowadzenia danej działalności gospodarczej. Wymogi takie występują przykładowo w przypadku prowadzenia działalności leczniczej.

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej należy również pomyśleć o kwestiach związanych z podatkami oraz opłatami związanymi z korzystaniem z mieszkania. W pierwszej kolejności należy mieć na uwadze, iż stawki podatku od nieruchomości są różnicowane w zależności od przeznaczenia nieruchomości – zmiana sposobu wykorzystywania nieruchomości wpływa na wysokość należnego podatku. Ponadto wykorzystywanie mieszkania do prowadzenia działalności gospodarczej może również mieć wpływ na wysokość czynszu oraz innych opłat wnoszonych do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

Z punktu widzenia podatków warto mieć na uwadze, iż w przypadku wyodrębnienia części mieszkania na prowadzenia działalności gospodarczej część kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania może stanowić koszt uzyskania przychodu, dzięki czemu możliwym będzie obniżenie podatku. Jako przykład takich kosztów można wskazać część czynszu oraz opłaty za ogrzewanie, w wysokości proporcjonalnej do części powierzchni mieszkania wyodrębnionej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Tomasz Lewandowicz                                                                                                                                  
Kancelaria Prawna ARKANA

 

Artykuł dostępny na praca.wp.pl

Arkana