Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Droga do ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Znaczny wzrost liczby wniosków

Obecnie upadłość konsumencka jest rozwiązaniem, na które decyduje się coraz większa liczba Polaków. Na pewno duże znaczenie w kwestii  jej popularności ma ostatnia znacząca liberalizacja przepisów (obowiązująca od początku 2015 roku), dzięki której ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest procedurą prostszą i tańszą.  Warto bowiem pamiętać, że jeszcze kilka lat temu liczba wniosków o ogłoszenie upadłości była bardzo niska, co dobitnie pokazywało ułomność przepisów w tym zakresie.

Na dzień dzisiejszy ilość wniosków złożonych w 2015 roku jest już liczona w tysiącach i wszystko wskazuje na to, że będzie rosła.

Najistotniejsze zmiany

  • Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik, nawet jeśli posiada tylko jednego wierzyciela, którego nie jest w stanie spłacić.
  • Istotnie zwiększyła się szansa na uwzględnienie wniosku ze względu na liberalizacje wymogów wobec samego dłużnika, gdyż obecnie podstawą oddalenia wniosku jest jedynie fakt, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej wymiar umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
  • Zmniejszenie kosztów procesu jest także zmianą bardzo istotną z punktu widzenia i tak  niewypłacalnego dłużnika. Obecnie opłata sądowa wynosi już tylko 30 zł. Ponadto w sytuacji, gdy majątek dłużnika nie wystarczy na pokrycie kosztów postepowania, to pokryje je tymczasowo Skarb Państwa.
  • Skróceniu ulega też okres realizacji  planu spłaty, który wynosi obecnie 3 lata. Natomiast w momencie, gdy sytuacja finansowa dłużnika wskazuje, że nie byłby on w stanie dokonywać jakichkolwiek spłat, istnieje możliwość umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty.

Bez względu na powyższe zmiany, należy zawsze mieć w pamięci, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien być traktowany jako ostateczność, gdyż ogłoszenie upadłości jest równe z oddaniem do dyspozycji całego obecnie posiadanego majątku w celu spłaty zadłużenia. Z tego względu powinna to być bardzo przemyślana decyzja i podejmowana tylko w razie absolutnej konieczności.

Joanna Aleksandrowicz
Kancelaria Prawna ARKANA
 

Arkana