Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Czy trzeba informować o ciąży na rozmowie kwalifikacyjnej?

"Jestem w 3 miesiącu ciąży. Pracy nie mam od ponad roku. Teraz mam jednak jeszcze większą motywację, by ją zdobyć. Czy powinnam od razu, jeszcze na rozmowie kwalifikacyjnej, powiedzieć pracodawcy, że jestem w ciąży, czy lepiej to ukryć? Czy mogę ponieść jakieś konsekwencje jak wyjdzie na jaw moja ciąża?" 

Odpowiada Tomasz Lewandowicz, Kancelaria Prawna ARKANA

Kobieta, która ubiega się o pracę nie ma obowiązku informowania potencjalnego pracodawcy o tym, że jest w ciąży. Kandydatka ubiegająca się o pracę nie musi także udzielać odpowiedzi na pytania o to, czy i kiedy w przyszłości planuje zajście w ciążę. Wszelkie informacje o stanie ciąży zaliczane są bowiem do tak zwanej sfery informacji wrażliwych, co do których kobieta nie ma obowiązku informowania podczas procesu rekrutacji do pracy. Warto przy tym mieć świadomość tego, że potencjalny pracodawca nie ma podstaw prawnych aby wymagać od osób ubiegających się o pracę udzielania informacji na temat aktualnej lub planowanej ciąży. Informacje tego rodzaju nie zostały bowiem wymienione w treści art. 221 § 1 kodeksu pracy, wyliczającym dane osobowe, których podania pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Odnosząc się natomiast do pytania o konsekwencję niepoinformowania pracodawcy o stanie ciąży, wskazać należy na Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 października 2001 r. w sprawie Tele Danmark A/S przeciwko Handels-og Kontorfunktionaerernes Forbund i Danmark (Sprawa C-109/00), w którym Trybunał stanął na stanowisku, iż przepisy dotyczące równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu wykluczają możliwości zwolnienia pracownicy z powodu ciąży w sytuacji gdy:

1. była ona zatrudniona na czas określony,

2. nie poinformowała pracodawcy o ciąży, mimo, że wiedziała o niej w momencie zawierania umowy o pracę,

3. z powodu ciąży nie będzie w stanie pracować przez znaczny okres omawianej umowy o pracę.

Odpowiadając zatem na pytanie o konsekwencję niepoinformowania pracodawcy o stanie ciąży, wskazać należy, iż zgodnie z prawem pracodawca nie może wyciągać z tego tytułu negatywnych konsekwencji wobec pracownicy oczekującej na narodzenie się dziecka.

Kodeks pracy 2012

 

Tomasz Lewandowicz

Kancelaria Prawna ARKANA

Arkana