Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Czy po ustaniu stosunku pracy należy się odprawa i w jakiej wysokości?

"Podjęłam pracę w 1986 r. w zakładzie, który jest jednostką uczelni wyższej. Niedawno doszło do reorganizacji tego zakładu, w wyniku której "rozbito" go na mniejsze zakłady. W związku z czym otrzymałam przeniesienie (przejście do nowego pracodawcy w trybie art. 23' par. 1 kodeksu pracy). Nie zmieniło się jednak miejsce ani rodzaj wykonywanej pracy. Jednakże z zakładu zatrudniającego ponad 100 osób stałam się pracownikiem zakładu zatrudniającego 2 osoby. W chwili obecnej jestem na trzy miesięcznym okresie wypowiedzenia z przyczyn ekonomicznych firmy. Czy po ustaniu stosunku pracy należy mi się odprawa i w jakiej wysokości?" - pyta internautka.

Niestety w takim przypadku odprawa nie będzie się należeć.

Warto na wstępie zaznaczyć, że przepisy kodeksu pracy przewidują jedynie jeden rodzaj odprawy przysługującej pracownikowi w związku z ustaniem jego stosunku pracy – odprawę związaną z przejściem na emeryturę lub rentę. W omawianej sytuacji przepisy te z oczywistych względów nie znajdą jednak zastosowania.

Innego rodzaju odprawy – związane z rozwiązaniem umowy o pracę – normuje ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.). Przewiduje ona odprawy pieniężne należące się pracownikom w przypadku rozwiązania z nimi stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy i z uwagi na przyczyny nieleżące po stronie pracowników. Odprawa taka przysługuje zarówno w przypadku tzw. „zwolnień grupowych”, jak i zwolnień mających charakter indywidualny. Trzeba jednak zaznaczyć, że ustawa ta odnosi się wyłącznie do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników.

Zatem w przypadku gdy jednostka, w której jest Pani zatrudniona zatrudnia zaledwie trzy osoby, ustawa ta nie znajdzie zastosowania. Nie ma przy tym znaczenia, że przez kilkadziesiąt lat pracowała Pani w podmiocie zatrudniającym ponad 100 osób i został on „przejęty” przez obecny zakład na podstawie art. 23(1) kodeksu pracy.

Agnieszka Hervy
Kancelaria Prawna ARKANA

Artykuł dostępny jest także w serwisie Praca. WP.PL.

Arkana