Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Czy na urlopie wychowawczym można złożyć wypowiedzenie?

(Chodzi o to, czy mając umowę na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia można spędzić na urlopie wychowawczym, czy trzeba wrócić do pracy i go przepracować?)

          Pracownik korzystający z urlopu wychowawczego objęty jest szczególną ochroną trwałości stosunku pracy – oznacza to, że rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę w tym czasie jest możliwe tylko w szczególnych przypadkach. Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę jedynie w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, jak również gdy zajdą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

         Zdarza się jednak, że to pracownik przebywający na urlopie wychowawczym chce zakończyć stosunek pracy ze swoim pracodawcą. Złożenie wypowiedzenia przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego jest jak najbardziej dopuszczalne. W takiej sytuacji umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu z upływem odpowiedniego okresu wypowiedzenia, a tym samym zakończy się trwający dotychczas urlop wychowawczy. Pracownik nie ma obowiązku powrotu do świadczenia pracy na czas trwania okresu wypowiedzenia – strony wciąż bowiem wiąże pracowniczy wniosek o urlop wychowawczy, który trwać winien przez czas w nim wskazany.

Agnieszka Hervy                                                                                                                                                      Kancelaria Prawna ARKANA

 

 

Arkana