Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Obszary praktyki

ARKANA to Kancelaria Prawna o specjalistycznej i rzetelnej wiedzy prawnej.

Windykacja należności

W zachowaniu płynności finansowej firmy przeszkodę mogą stanowić kontrahenci, którzy opóźniają zapłatę należności. Najskuteczniejszym rozwiązaniem wobec nieterminowo regulowanych zobowiązań jest przekazanie sprawy profesjonalistom w zakresie windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowo-egzekucyjnych. Nasze działania możemy rozpocząć od negocjacji i podjęcia próby ugodowego załatwienia sporu poprzez dobrowolne dokonania zapłaty. W razie potrzeby skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego. Oferujemy pomoc w miastach takich jak: Gdynia, Warszawa, Suwałki oraz pobliskich miejscowości.

Reprezentujemy klienta podczas:

  • postępowania ugodowego,
  • postępowania sądowego,
  • postępowania egzekucyjnego.

W ramach postępowania sądowego redagujemy pozwy o zapłatę oraz wszelkie pisma procesowe. Zajmujemy się przygotowywaniem odpowiedzi na zarzuty dłużnika. Po uzyskaniu nakazu zapłaty bądź wyroku radcowie prawni występują o nadanie wyrokowi klauzuli wykonywalności, a  prawnicy zabezpieczają majątek dłużnika  w celu wyegzekwowania należnych wierzytelności. Uniemożliwiamy dłużnikowi ukrycie lub pozbycie się zabezpieczonego majątku. W wyniku naszych działań traci on prawo do swobodnego dysponowania zabezpieczonym majątkiem.

Prowadzone przez nas postępowanie przedegzekucyjne i egzekucyjne ma na celu ostateczne odzyskanie należności. Po uzyskaniu wyroku sądu współpracujemy z komornikiem, który przeprowadzi egzekucje należności. Dzięki naszym działaniom możliwe jest wskazanie kont bankowych, na których znajduje się gotówka, wskazanie ruchomości nadających się do szybkiego zbycia oraz kontrola działań komornika. Współpracując z komornikiem wpływamy na pozytywny przebieg egzekucji.

Na każdym etapie sprawy przygotowujemy porozumienia i ugody możliwe do wynegocjowania w toku wszczynanych postępowań sądowych. Prowadzimy korespondencję z organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych postępowań sądowych. Sprawdzamy również stan spraw znajdujących się w postępowaniu sądowym, przedegzekucyjnym i egzekucyjnym. Naszym celem przy wspieraniu przedsiębiorstw jest nie tylko pomoc w skutecznej egzekucji zaistniałego już zobowiązania. Kładziemy także silny nacisk na wskazanie drogi do zabezpieczenia się i wiedzy na temat możliwości uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości.

Arkana