Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Obszary praktyki

ARKANA to Kancelaria Prawna o specjalistycznej i rzetelnej wiedzy prawnej.

Przekształcenia spółek

Pamiętamy, że rozwiązania biznesowe są idealne jedynie wówczas, gdy są odpowiednio dobrane do potrzeb danego biznesu. Dlatego podczas współpracy z klientem tak ważne jest dla nas zrozumienie potrzeb firmy i zaproponowanie najlepszych rozwiązań dla dalszego rozwoju firmy bądź zabezpieczenia majątku spółki.

Z powodzeniem realizujemy sprawy dotyczące przekształceń spółek, przeprowadzenia programów naprawczych, likwidacji spółek lub przeprowadzenia postępowań upadłościowych. Oferujemy pomoc na każdym etapie przekształcania przedsiębiorstwa. Dzięki udzielanemu wsparciu możliwe staje się przekształcenie firmy bądź przetrwanie najcięższego dla firmy okresu i sprawne wdrożenie programów naprawczych i restrukturyzacyjnych.

Kancelaria ARKANA doradza zarządom firm przy wszystkich zagadnieniach prawnych i biznesowych związanych z wdrożeniem bezpiecznego programu przekształcenia firmy. Prawnicy Kancelarii zapewniają pomoc prawną zarówno na etapie zakładania spółek, ich późniejszych przekształceń, jak i likwidacji bądź stawiania w stan upadłości.

Przekształcenie spółki często ma na celu przystosowanie formy prawnej do aktualnej sytuacji rynkowej, jak i do charakteru i wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa. Często powodem przekształcenia spółki, fuzji z innym przedsiębiorstwem czy jego przejęcia jest chęć przyciągnięcia zewnętrznych inwestorów do spółki, wprowadzenie spółki na giełdę, czy też przetrwanie ciężkiego okresu spowodowanego utratą zamówień czy kryzysem w branży.

W trudnym okresie, przy naszej asyście firma może przetrwać najcięższy okres, jednocześnie wdrażając programy naprawcze i restrukturyzacyjne. Nasi pracownicy uczestniczą we wszelkich postępowaniach upadłościowych, w tym układowych i naprawczych. 

Pomagamy zarządom upadłych spółek, minimalizując ich odpowiedzialność osobistą oraz doradzamy najkorzystniejsze rozwiązania, by w pełni zabezpieczyć ich majątki osobiste. Firma ARKANA doradza zarządom firm przy wszystkich zagadnieniach prawnych i biznesowych związanych z wdrożeniem bezpiecznego programu przekształcenia firmy. Prawnicy Kancelarii zapewniają pomoc prawną zarówno na etapie zakładania spółek, ich późniejszych przekształceń, jak i likwidacji bądź stawiania w stan upadłości.

W ramach działań związanych z przekształceniami przedsiębiorstw zajmujemy się: 

  • przeprowadzaniem audytu prawnego (due diligence) przejmowanej spółki,
  • przygotowywaniem wszelkich umów, dokumentów towarzyszącym przekształceniom,
  • opracowywaniem wniosków o otwarcie odpowiednich postępowań sądowych i administracyjnych,
  • zabezpieczeniem interesów i majątku wspólników i zarządu spółek,
  • zabezpieczeniem działalności w okresie wdrażania programów naprawczych i restrukturyzacyjnych,
  • przygotowywaniem wniosków o upadłość i przeprowadzaniem postępowań upadłościowych,
  • negocjacjami z wierzycielami w sprawie ustalenia form spłaty zadłużenia.

Arkana