Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Obszary praktyki

ARKANA to Kancelaria Prawna o specjalistycznej i rzetelnej wiedzy prawnej.

Obsługa branży TSL

Kancelaria Prawna ARKANA świadczy pomoc przedsiębiorstwom działającym w branży TSL, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Dzięki naszym działaniom rozwiązujemy problemy i spory pomiędzy przedsiębiorstwami transportowymi, spedycyjnymi oraz podmiotami zajmującymi się przeładunkiem i magazynowaniem towarów.

Naszym klientom zapewniamy pełną obsługę prawną w prowadzeniu sporów, od kierowania odpowiednich wezwań, prowadzenia mediacji i negocjacji, aż do opracowywania pozwów i pism sądowych,  kończąc nawet na egzekucji komorniczej. Oferujemy także bieżącą obsługę prawną oraz doradztwo i konsulting w zakresie prawa –zarówno krajowego (Kodeks cywilny, prawo przewozowe), jak i międzynarodowego (Konwencja CMR, reguły Incoterms oraz inne Konwencje Międzynarodowe).

Obsługa prawna zazwyczaj obejmuje:

  • reprezentowanie w postępowaniach polubownych, sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych –w szczególności związanych z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem przewożonych lub składowanych towarów,
  • dokonywanie analiz prawnych,
  • uczestnictwo w negocjacjach,
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów – w szczególności umów spedycyjnych, przewozowych, składu, magazynowania i innych.

Dzięki szerokiej znajomości zagadnień związanych z branżą TSL nasza Kancelaria nawiązała kontakty z największymi przedsiębiorstwami w tej branży w Polsce.

Arkana