Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Obszary praktyki

ARKANA to Kancelaria Prawna o specjalistycznej i rzetelnej wiedzy prawnej.

Due diligence

Dlaczego nasza kancelaria prawna specjalizuje się w due diligence? Wiemy doskonale, iż do planowanych inwestycji trzeba się przygotować. Nie wystarczy rozwaga. Potrzebne są też kompetencje i znajomość wielu dziedzin prawa (m. in. prawa handlowego, finansowego, podatkowego, cywilnego czy też prawa pracy). Przy opracowywaniu wszelkiego rodzaju analiz potencjalnych inwestycji niezbędny jest doradca o wysokiej wiedzy merytorycznej. W takim przypadku due diligence prawne spółki to idealne rozwiązanie.

Realizujemy wszelkie działania związane z due diligence mające na celu zgromadzenie informacji o inwestycji. Przeprowadzamy badania niezbędne do zakupu udziałów, akcji lub przedsiębiorstw, prywatyzacji, łączenia lub przekształcenia firmy. Wsparcia udzielamy także przy podejmowaniu decyzji kapitałowej dotyczącej innego podmiotu. Wpływamy na silne wzmocnienie pozycji naszego klienta w rozmowach z inwestorami o wartości przedmiotu transakcji.

Analiza aspektów prawnych przedsiębiorstwa obejmuje między innymi:

  • Umowy kredytowe, ubezpieczeniowe firmy
  • Kluczowe umowy z odbiorcami i dostawcami
  • Umowy zatrudnienia oraz inne umowy cywilno-prawne z pracownikami
  • Statut przedsiębiorstwa, protokoły i uchwały zarządu oraz zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy
  • Analiza prawna znaków towarowych i wzorów przemysłowych przedsiębiorstwa i jego produktów

Arkana