Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Dziedziny prawa

Kancelaria Prawna ARKANA świadczy kompleksowe usługi prawno-biznesowe.

Prawo pracy

Prowadzimy kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy. Wieloletnia praktyka i wiedza na temat zagadnień dotyczących prawa pracy poparta jest także stale podejmowaną współpracą ekspercką z mediami. Dzielimy się nią z czytelnikami tytułów prasowych i internetowych docierając do szerokiego grona odbiorców i czytelników szukających rzetelnej i profesjonalnej porady prawnej.

Podczas współpracy z Kancelarią ARKANA klienci mogą liczyć m. in. na:

  • bieżące opiniowanie i pomoc w sporządzaniu dokumentów związanych z prawem pracy (regulaminy pracy i wynagrodzenia, ZFŚS, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji),
  • doradztwo w zakresie zawierania i rozwiązywania umów oraz spraw i postępowań sądowych dotyczących przywrócenia do pracy, odszkodowania, bezzasadnego zwolnienia z pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, mobbingu i dyskryminacji,
  • doradztwo w procesach organizacji pracy i struktur wewnętrznych firmy,
  • pomoc prawną i doradztwo we wdrażaniu standardów kontroli jakości,
  • reprezentację w sądzie w sporach pracowniczych.

Dzięki proponowanym rozwiązaniom aktywnie pomagamy spółkom w wygenerowaniu dodatkowych środków zarówno na potrzeby kadr, jak i dalszej, rentownej działalności firmy.

Arkana