Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Dziedziny prawa

Kancelaria Prawna ARKANA świadczy kompleksowe usługi prawno-biznesowe.

Prawo handlowe

Prowadząc regularną, doraźną obsługę prawną firmy, na bieżąco interpretujemy wszelkie przepisy wiążące życie podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodarczym. Poprzez ciągłą praktykę i gromadzoną, szeroką wiedzę na temat przepisów prawa handlowego oraz aktów dotyczących działalności spółek handlowych, proponujemy korzystne dla biznesu rozwiązania prawne.

Profesjonalne, właściwe opracowanie dokumentów i negocjowanie umów stanowi podstawowy element dla właściwego, zyskownego prosperowania i organizacji wewnętrznej firmy.

Nasi eksperci prawni zajmują się m. in. zagadnień związanych z:

  • opiniowaniem i opracowaniem dokumentów korporacyjnych (np. spółek i statusów),
  • opiniowaniem i opracowywaniem dokumentów wewnętrznych (m. in. regulaminów rad nadzorczych, regulaminów zarządu),
  • przygotowaniem projektów uchwał zarządu i zgromadzeń wspólników,
  • pomocą i doradztwem w podjęciu projektów umów sprzedaży udziałów,
  • pomocą w sporządzeniu raportów due dilligence nabywanych spółek i nieruchomości.

Wpieramy przedsiębiorców w tworzeniu, prowadzeniu, łączeniu i przekształcaniu spółek handlowych i cywilnych. Prowadzimy także programy naprawcze i przeprowadzamy upadłości likwidacyjne firm, w sytuacjach, gdy jest to najlepsze rozwiązanie dla biznesu. Działamy na korzyść firmy!

Arkana