Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Dziedziny prawa

Kancelaria Prawna ARKANA świadczy kompleksowe usługi prawno-biznesowe.

Prawo administracyjne

Czas to pieniądz. W naszej pracy ogromne znaczenie ma zarówno sumienność, jak i terminowość. Skrupulatnie przestrzegamy tych – niezwykle ważnych dla biznesu – zasad nie tylko w pracy codziennej, ale przede wszystkim w sprawach dotyczących naszych klientów. Inicjujemy i wykonujemy przekazywane nam zadania na bieżąco. Stała uzyskiwana pomoc z zakresu prawa administracyjnego zapewnia naszym klientom płynność interesów i możliwość realizacji wyznaczonych w firmie celów.

Oferujemy niezbędną, kompleksową pomoc:

  • przy opracowaniu i opiniowaniu wszelkich raportów oraz pism i wniosków postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.
  • w sprawach związanych z wydaniem koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności biznesowej – w tym pozwoleń wynikających z prawa nieruchomości i procesów budowlanych.
  • przy opiniowaniu umów dotyczących prywatyzacji przedsiębiorstw,
  • sporządzamy skargi,
  • prowadzimy sprawy o odszkodowania.

Wszystkie sprawy realizujemy w porozumieniu z klientami. Dzięki zaufaniu, którym jesteśmy obdarzani, prawnicy Kancelarii ARKANA rzetelnie reprezentują klientów i występują w roli ich zastępców przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi.

Arkana