Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Zmiana stawki VAT wymusza sporządzenie aneksów do umów

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, to na sprzedawcy lub usługodawcy spoczywa obowiązek zapłaty podatku według nowej stawki. Nabywca nie może zostać obciążony wyższym podatkiem, jeżeli kwota, którą płaci, jest zgodna z zawartą pomiędzy stronami umową.

Arkana