Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Zawieranie umów przez spółkę kapitałową z członkami jej zarządu.

W obrocie gospodarczym często występuje konieczność zawarcia przez spółkę z członkiem jej zarządu różnego rodzaju umów. Nawiązanie stosunku pracy, zawarcie umowy zlecenia, kontraktu menadżerskiego lub innych umów cywilnoprawnych może w praktyce rodzić problemy dotyczące chociażby tego kto powinien w tym przypadku reprezentować spółkę lub czy istnieją jakieś dodatkowe obostrzenia dla dokonania takiej czynności prawnej...

Arkana