Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Zatrudnienie w stowarzyszeniu

Świadczenie pracy na rzecz stowarzyszenia może przybierać różne formy. Stowarzyszenie rejestrowe, jako podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, posiada prawo zawierania w swoim imieniu zarówno umów o pracę, jak i umów cywilno-prawnych, i na ich podstawie może wchodzić w stosunki zlecenia oraz zamawiać wykonanie dzieła.

Arkana