Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej szansą dla wierzyciela?

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ustanowiony na mocy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. Nr 60, poz. 535) jest rzadko praktykowanym i wciąż jeszcze niedocenianym instrumentem walki wierzyciela z niewypłacalnym kontrahentem...

Arkana