Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Wypłacenie wspólnikom dywidendy w wybranym momencie roku? Możliwe w formie zaliczek

Prawo wspólnika do udziału w zysku jest jednym z podstawowych praw wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Co do zasady, gdy zapadnie decyzja o podziale zysku pomiędzy wspólników, zysk ten dzielony jest w stosunku do wysokości posiadanych udziałów...

Arkana