Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Własność intelektualna jako wkład niepieniężny w spółce kapitałowej

Do spółek kapitałowych można wnosić dwa rodzaje wkładów: wkłady pieniężne i wkłady niepieniężne. O ile wnoszenie tych pierwszych jest częstą praktyką, o tyle wkłady niepieniężne zdają się być mniej oczywistym rozwiązaniem. Istotą aportu, czyli wkładu niepieniężnego w spółce kapitałowej, jest przeniesienie na spółkę wszelkich praw do przedmiotu takiego wkładu...

Arkana