Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Weksel „in blanco” jako instrument zabezpieczenia wierzytelności majątkowych w obrocie gospodarczym

Weksel jest szczególnym rodzajem papieru wartościowego, zawierającym bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej osobie sumy pieniężnej, w ustalonym terminie i miejscu przez wystawcę lub osobę przez niego wskazaną. Weksle pełnią przede wszystkim funkcję gwarancyjną w stosunkach handlowych między przedsiębiorcami jako zabezpieczenie roszczenia majątkowego wynikającego z zawartej umowy.

Arkana