Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Uszkodzenie przez pracownika mienia firmy

Zasady odpowiedzialności pracownika za powierzone mu mienie określają przepisy działu piątego kodeksu pracy. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 124. § 1, pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w mieniu, które powierzono mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.

Arkana