Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Urlop na życzenie nie dla nauczyciela?

Nauczyciele – jako wyjątkowa kategoria pracowników – nie podlegają kodeksowi pracy, a ustawie z 26 stycznia 1982 r., czyli Karcie Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, dalej KN). Tylko w zakresie nieuregulowanym tą ustawą stosuje się wobec nich przepisy kodeksu pracy.

Arkana