Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Umowy zawierane ustnie

W przypadku umowy o świadczenie reklamy prawo nie wymaga szczególnej formy, wobec czego dopuszczalne jest zawarcie umowy nawet w formie ustnej, w tym także za pośrednictwem telefonu.

Arkana