Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Umowa zlecenia a urlop

Podstawową przesłanką roszczenia o urlop jest istnienie stosunku pracy (wyrok SN z dnia 10 października 1980 r. I PRN 100/80). Osoba, która świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia, nie jest zatem pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.

Arkana