Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Umowa licencyjna w praktyce

Coraz częściej w obrocie gospodarczym spotykamy się umowami, w których niezbędne jest uregulowanie między stronami kwestii praw autorskich. Umożliwienie drugiej osobie korzystania z majątkowych praw autorskich może nastąpić zarówno poprzez umowę o przeniesienie tych praw, jak i na podstawie umowy o korzystanie z utworu – tzw. licencji...

Arkana