Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Udaremnianie zaspokojenia wierzycieli w obrocie gospodarczym

Dążenie do pomnażania dóbr materialnych bezsprzecznie stanowi podstawowy cel uczestników obrotu gospodarczego. Cecha ta, odróżniająca sferę gospodarczą od innych obszarów działalności, niesie za sobą szczególne ryzyko występowania zachowań godzących w uczciwą konkurencję, dobre obyczaje czy słuszne interesy podmiotów występujących w obrocie...

Arkana