Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Udaremnianie zaspokojenia wierzycieli w obrocie gospodarczym (cz. 2)

W dobie kryzysu ekonomicznego przestępczość gospodarcza niewątpliwe stanowi zjawisko o tendencji stale rosnącej. W poprzedniej publikacji z tej serii poruszyliśmy kwestię przestępstw dotyczących niezaspokajania wierzycieli określonych w art. 300 kk. Niniejszy artykuł będzie natomiast odnosił się do przestępstw gospodarczych stypizowanych w kolejnym, 301 artykule kodeksu karnego...

Arkana