Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Szkolenia a dni wolne

Przyjmuje się, że czas szkolenia powinien zostać wliczony do czasu pracy w sytuacji, gdy pracodawca, tak jak we wskazanym wyżej przypadku, poleceniem służbowym (zgodnie z art. 100 par. 1 kodeksu pracy) zleca pracownikowi uczestnictwo w szkoleniu.

Arkana