Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Stosowanie Prawa zamówień publicznych po nowelizacji

Dnia 26 marca 2014 roku została podpisana przez Prezydenta RP długo oczekiwana nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie w 14 dni po publikacji. Najważniejszą z wprowadzonych zmian jest podniesienie progów pieniężnych, od których przekroczenia zależy obowiązek stosowania procedur, jakie dla zamówień publicznych przewiduje ustawa...

Arkana