Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Składka na Fundusz Pracy. Kto jest zwolniony?

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nakłada na pracodawców oraz inne jednostki organizacyjne obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy. Obowiązek ten, co do zasady powstaje wówczas, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osoby świadczącej pracę wynosi w przeliczeniu miesięcznym co najmniej minimalne wynagrodzenia za pracę...

Arkana