Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Rozprawa cywilna w czasie pracy

Stawiennictwo osoby wezwanej na rozprawę jest co do zasady obowiązkowe. W związku z powyższym pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas, który jest niezbędny do stawienia się w sądzie. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik ma się stawić przed organem sądowym w charakterze strony, świadka, czy też jako inny uczestnik procesu. Zwolnienie w takim przypadku obejmuje zarówno czas samej rozprawy, jak i czas przeznaczony na dojazd.

Arkana