Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Umowa zlecenia a umowa o dzieło

Umowa zlecenia obok umowy o pracę jest najczęstszą formą zatrudniania pracowników. Zgodnie z art. 734 k.c. przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Umowa zlecenia jest umową starannego działania, co oznacza że nie musi zmierzać do osiągnięcia konkretnego rezultatu.

Arkana