Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Przymusowy urlop w związku z trudnościami finansowymi

Udzielanie urlopów wypoczynkowych pracownikom odbywa się na dwa sposoby – według sporządzonego planu urlopów lub na podstawie indywidualnego porozumienia z pracownikiem.

Arkana