Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Przedsiębiorco, strzeż się odpowiedzialności cywilnej związanej z ruchem przedsiębiorstwa

Każdy podmiot może być pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej. Jednak nie każdy będzie odpowiadał za wyrządzoną szkodę według takich samych reguł. Często mamy do czynienia z odpowiedzialnością na zasadzie winy, która jest podstawową zasadą odpowiedzialności w prawie cywilnym...

Arkana